Vid en skilsmässa eller separation påverkas de inblandade känslomässigt av situationen. Föräldrarna ställs inför tuffa val som har med barnets vårdnad att göra och i vissa fall kan kommunikationssvårigheter mellan föräldrar leda till att det går ut över barnet. Då kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att ta itu med problemen vid en vårdnadstvist.

Vårdnadstvist – från början till slut

Det första som händer i en vårdnadstvist, innan en rättslig process tar vid är att familjerättsenheten kontaktas. På en familjerättsenhet finns det personal som kan assistera er att få igång samarbetssamtal och få till en lösning i samförstånd. Ifall samarbetssamtalet blivit resultatlöst är nästa steg i vårdnadstvistsprocessen att inlämna en stämningsansökan till närmaste tingsrätt. Tingrätten kommer då först att pröva frågor som rör vårdnad, umgänge och boende för att därefter fatta beslut om någon av vårdnadshavarna enskilt ska få vårdnaden eller om vårdandshavarna gemensamt ska ha vårdnaden.


"Familjerätten erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal"

För barnets bästa så är gemensam vårdnad själva huvudregeln men om inte de båda föräldrarna kan bli överens så kommer beslut att fattas i domstol om vem som ska få vårdnaden av den minderåriga.

För att rätten ska fatta beslut om enskild vårdnad så brukar det krävas tunga skäl för detta.

De vanligaste skälen för enskild vårdnad är:

  • Svårigheter att samarbeta
  • Våld
  • Missbrukande
  • Psykisk problematik

När det beslutsfattas om enskild vårdnad så fastställer även rätten i vilken omfattning den mindreåriges umgängesrätt ska vara med den andra mamman eller pappan. Om det finns uppenbara skäl så kan det fastställas att den andra förälderna inte överhuvudtaget får rätt till att umgås med sitt barn.

Känsliga processer som vårdnadstvister kan för alla inblandade emellanåt vara svåra att lösa på egen hand och då klokt att låta en jurist hjälpa till genom att föra sin talan, så att att du kan få bästa tänkbara assistans men också ett stöd i denna svåra och som oftast personliga rättsprocess. Det är lättare sagt än gjort att ty sig till fakta och samtidigt utanförhålla det personliga utanför och därmed underlätta för domstolen att komma fram till beslut som är baserat på hur den faktiska situationen är, och det precis det här som juridiska ombud hjälper en med att hantera.

Tänk på följande:

  • En vårdnadstvist ska aldrig behöva drabba en barn, utan ska i varje läge handla om barnets bästa.
  • Barnet ifråga ska alltid får komma till tals och därmed i så betydande mån som möjligt påverka beslutsfattandet.
  • Barns ålder spelar in i bedömningen som rätten gör. Även hur utvecklat barnet är och om den minderåriga är äldre så tas mer hänsyn till den minderåriges vilja.
  • Viktigt att tänka på är att sonen eller dottern har till att ha sin egna uppfattning om var och en av föräldrarna. Det spelar ingen roll vad du själv anser om den du har en konflikt med om vårdnaden.

Vad kostar det?

Har man väl hamnat i en vårdnadstvist så ska man vara beredd på ett förlopp som inte är något jättelätt direkt då det handlar om att en process som kommer att innebära en förändring med stor inverkan för hela familjen. I händelse av att vårdnadstvisten uttdragen på ett sådant sätt som medför att mer jurdisk assistans behövs så ökar kostnaden, men om vårdnadstvistsprocessen flyter på utan några händelser som kräver extra hantering så blir det billigare. Experter brukar säga att ett en sån här tvist tar alltifrån två månader upp till ett halvår, eller mer, beroende på hur komplicerad vårdnadstvisten förefaller att bli. Sen så debiterar jurister och advokater olika mycket vilket också bidrar till vad kostaden tillslut blir. Därför går det inte att säga vad det kostar på ett ungefär. Bäst är att kontakta en jurist och höra dig för.


"Kolla med en jurist för att få veta vad det kostar"

Hamnar man i domstolstvist så ska det primärt göras en ansökning om ersättning via hemförsäkringen. I en hemförsäkring ingår det vanligtvis rättsskydd för att kunna finansiera utgifter för ett juridiskt ombud i form av en jurist eller advokat. Rättsskyddsvillkoren kan skilja sig beroende på försäkringsbolag och hur försäkringen ser ut i detalj. Men i regel så ska rättsskydd täcka 80% av de essentiella utläggen för ombudet. Den återstående parten får man stå för själv. Av denna anledning är för att nämna återigen så viktigt att på förhand förskaffa sig information om vad det kan komm att handla om för belopp i slutändan.


"Vi hjälper till med att aktivera rättsskyddet"

 Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen. Rättsskyddet täcker i regel 80% av de nödvändiga kostnaderna för ditt ombud. Du betalar själv den del som kvarstår. Om det blir aktuellt hjälper vi dig att aktivera ert rättsskydd i din hemförsäkring.


"Se alltid till att ha en hemförsäkring!"

Det är ganska vanligt att många inte har hemförsäkringar, eller att hemförsäkringen inte längre är aktiv på grund av utebliven betalning eller liknande. Trots detta kan man ändå vara berättigad till rättshjälp. Men då krävs det att ens inkomst inte är mer än 260 000 kronor per år och att man har fått någon form av juridisk konsultation där man själv måste betala för den första rådgivningstimmen. Slutligen kan sägas att om du skulle få rättshjälp så betalar du 2 - 40 % av de totala utgifterna för juristen som biträder. Den exakta procentsatsen beror på vilken inkomst du har.

Ni är mer än välkomna att ringa eller maila för fri rådgivning!

Advokatfirman Defens

Adress
Kornhamnstorg 57
111 27 Stockholm

Telefon
Kontor: 08-24 26 10

Öppetider
08.00-17.00

Nyhetsbrev

Länkar