Specialister på vårdnadstvist - vi hjälper dig!

Kostnadsfri rådgivning

eller ring oss 08-24 26 10 för fri konsultation

Vi företräder dig i din vårdnadstvist

Vill du försäkra dig om ett kunnigt och skickligt jurdiskt ombud att företräda dig i en vårdnadstvist - då ska du anlita oss på Advokatfirman Defens.

Vi åtar oss uppdrag över hela landet

Våra advokater företräder regelbundet klienter från norr till söder. Vill du besöka oss så har vi huvudkontor i Gamla Stan i Stockholm, samt besökskontor i Uppsala, Södertälje och Eskilstuna.

Hos Advokatfirman Defens arbetar kompetenta och erfarna advokater och jurister med en specialisering inom vårdnadsmål och andra familjerättsliga frågor.

På vår kontaktsida finns mer information om hur du hittar till våra kontor eller om vill komma i kontakt med oss på annat sätt.

Till oss är du alltid välkommen när du behöver hjälp med vårdnadstvist!

Lång erfarenhet av vårdnadstvister

Vi har lång erfarenhet av vårdnadsmål och våra advokater och jurister har ett utmärkande engagemang för just vårdnadstvister och andra familjerättsliga ärenden.

Som vår klient är du alltid i centrum där du kan räkna med att det ombud som företräder dig kommer att ta sig an ditt ärende med största fokus och högsta engagemang.

Ta kontakt med oss direkt om du behöver hjälp med din vårdnadstvist genom att ringa 08-24 26 10, eller använda kontaktformuläret.

Varför behövs ett juridiskt ombud vid vårdnadstvist?

Vid en skilsmässa eller separation påverkas de inblandade känslomässigt av situationen. Föräldrar ställs inför tuffa val som har med barnets vårdnad att göra och i vissa fall kan kommunikationssvårigheter mellan föräldrarna leda till konflikter.

Då kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att ta itu med problemen och att få råd om hur man ska gå till väga vid en vårdnadstvist.

Erfarenhet och kunskap gör skillnad

Ett erfaret och juridiskt kunnigt ombud kan göra stor skillnad när det gäller att föra din talan. Alla typer av rättsliga processer är påfrestande, men ett rättsärende som är personligt och handlar om din familj blir särskilt jobbigt och då är det bra att veta att du har ett jurdiskt ombud som du kan lita på och som ser till det bästa för din del.

föräldrar som bråkar

Vårdnadstvist – från början till slut

I många fall är det första som händer i en vårdnadstvist, innan en rättslig process tar vid är att familjerättsenheten vid kommunen familjen är boende i kontaktas.

På en familjerättsenhet finns det personal som kan assistera er att få igång samarbetssamtal och få till en lösning i samförstånd. Ifall samarbetssamtalet blivit resultatlöst är nästa steg i vårdnadstvistsprocessen att inlämna en stämningsansökan till tingsrätten. I det stadiet kan det vara bra att ha hjälp av ett juridiskt ombud.

Tingsrätten kommer då att pröva frågor som rör vårdnad, umgänge och boende, beroende på dina yrkanden.


"Familjerätten erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal"

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad är huvudregeln men om inte föräldrarna kan komma överens så kan ett beslut att fattas i domstol om vem som ska få vårdnaden av barnet.

Enskild vårdnad

För att rätten ska fatta beslut om enskild vårdnad så brukar det krävas tunga skäl för detta.

De vanligaste skälen för enskild vårdnad är:

  • Svårigheter att samarbeta
  • Våld
  • Missbruk
  • Psykisk problematik

När det beslutas om enskild vårdnad så fastställer även rätten hur barnets umgänge ska se ut med den andra föräldern. Om det finns uppenbara skäl så kan det fastställas att den andra föräldern inte överhuvudtaget får rätt till att umgås med barnet, vilket dock är ovanligt.

Låt en jurist hantera den känsliga processen

Känsliga processer som vårdnadstvister kan för alla inblandade vara svåra att lösa på egen hand och det är då klokt att låta en jurist föra ens talan, så att du kan få bästa tänkbara stöd. Det är lättare sagt än gjort att i ett känslosamt skede tydligt beskriva den faktiska situationen och det är bland annat det som juridiska ombud kan hjälpa till med.

Tänk på följande:

  • En vårdnadstvist ska aldrig behöva drabba ett barn, utan barnets bästa ska beaktas i varje läge.
  • Barnet ifråga ska alltid får komma till tals. När det gäller barns egen vilja tas hänsyn till deras ålder och mognad. Rent generellt går därför att säga att ju äldre ett barn är desto mer hänsyn tas till barnets vilja.
  • Viktigt att tänka på är att barnet har rätt till sin egen uppfattning om båda föräldrarna. Det spelar ingen roll vad den ena föräldern anser om den andra i en konflikt utan barnen har rätt till sin egen åsikt.

Defens kontor för vårdnadstvist

Vad kostar det?

När en vårdnadstvist väl startat är det bra att vara beredd på att det är en process som kan innebära en förändring med stor inverkan på hela familjen.

Om vårdnadstvisten blir utdragen och mycket juridisk assistans krävs så ökar kostnaden. Om processen däremot flyter på utan allt för många händelser och aspekter som kräver extra hantering blir det billigare.

Ju fler timmar ett ombud behöver lägga, ju mer kommer tvisten att kosta. Experter brukar säga att ett en sån här tvist tar alltifrån två månader upp till ett år, eller mer, beroende på hur komplicerad vårdnadstvisten blir. En annan faktor av betydelse när det gäller kostnaden är vad advokaten eller juristen debiterar per arbetad timme.

Det går alltså inte att säga vad en vårdnadstvist kommer kosta ens på ett ungefär. Det bästa är att kontakta en jurist och höra dig för.


"Kolla med en jurist för att få veta vad det kostar"

I en hemförsäkring ingår det vanligtvis rättsskydd som täcker kostnaderna för ett juridiskt ombud i form av en jurist eller advokat när försäkringstagaren hamnar i en tvist.


"Vi hjälper till med att aktivera rättsskyddet"

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen. Rättsskyddet täcker i regel 80% av de nödvändiga kostnaderna för ditt ombud. Du betalar själv den del som kvarstår. Om det blir aktuellt hjälper vi dig att aktivera ert rättsskydd i din hemförsäkring.


"Se alltid till att ha en hemförsäkring!"

För personer som inte har hemförsäkring eller i situationer där hemförsäkringen inte längre är aktiv på grund av utebliven betalning eller liknande kan det vara möjligt att få delar av sina kostnader ersatta i form av så kallad rättshjälp.

Då krävs det att ens inkomst inte är mer än 260 000 kronor per år. Den som blir berättigad rättshjälp betalar 2 - 40 % av de totala kostnaderna. Den exakta procentsatsen beror på vilken inkomst du har.

Vi ger dig kostnadsfri juridisk rådgivning

Att få juridisk rådgivning från oss via telefon eller e-post kostar inget, oavsett var du befinner dig. Tveka därför inte att kontakta oss. Ring oss på telefonnummer 08-24 26 10 eller skicka ett epostmeddelande till [email protected] så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Det senaste från bloggen

RSS
2 Apr 2024:Hantera stressen under en vårdnadstvist
22 Dec 2023:Handledsskydd som rekommenderas av läkare
28 Oct 2020:Tips för bättre hantering av vårdnadstvist
24 Jun 2020:Att tänka på vid vårdnadstvist

Vi finns här för dig

Välkommen till Advokatfirman Defens, en advokatfirma som specialiserat sig på vårdnadstvister och familjerättsliga ärenden. Din ställning som klient är vår främsta prioritet, och vi är hängivna åt att skydda dina intressen. Vi är alltid redo att bistå dig när du behöver oss.

Medlemmar i Sveriges Advokatsamfund

All advokater på Advokatfirman Defens är anslutna till Sveriges advokatsamfund, vilket bekräftar deras professionalism och höga etiska standard i juridisk rådgivning.

Advokatsamfundets logotyp

Brottsofferjouren finns där för dig

Brottsofferjouren är en ideell organisation som erbjuder stöd och rådgivning till brottsoffer, deras närstående samt vittnen. De arbetar för att ge hjälp och information, samt förmedla kontakt med relevanta myndigheter.

Brottsofferjouren

Kontakta oss

Advokatfirman Defens
Org.nr 556835–3204

Telefon: 08-24 26 10

E-post: [email protected]

Klicka här för direkt kontakt med våra advokater och jurister.

Relaterade länkar

Vi hjälper dig igenom den rättsliga processen vid vårdnadstvist.