6 effektiva sätt att hantera stress under en vårdnadstvist

Kostnadsfri rådgivning

eller ring oss 08-24 26 10 för fri konsultation

6 sätt att hantera stressen under vårdnadstvisten

Att gå igenom en vårdnadstvist är en av de mest stressfyllda upplevelserna en förälder kan möta. Konflikten, osäkerheten och rädslan för framtiden kan ta hårt på både fysisk och mental hälsa, men även den juridiska processen kan vara svår att hantera. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att du inte är ensam, och det finns strategier för att hantera denna stress på ett hälsosamt sätt.

Här är 6 riktigt bra och vägledande steg och råd, baserat på våra samlade erfarenheter, för att navigera dig genom vårdnadstvisten:

 1. Ta hand om dig själv fysiskt och mentalt

  Detta är nog det allra viktigaste och bästa tipset av dom alla. Är du i mental balans blir vårdnadstvisten lättare att hantera.

  Fysisk hälsa: Regelbunden motion kan verka under för att minska stress. Det behöver inte vara något intensivt; promenader, yoga eller lätt träning kan göra stor skillnad. Även näring spelar en stor roll. Att äta en balanserad kost hjälper till att hålla energinivåerna uppe och sänker stressnivåerna.

  Mental hälsa: Meditation och mindfulness-övningar kan vara effektiva verktyg för att hantera stress. Dessa metoder hjälper dig att vara i nuet och minska oro för framtiden. Se även till att få tillräckligt med sömn, eftersom brist på vila kan förvärra stress och ångest.

 2. Prata med enterapeut eller kurator

  Att navigera i en vårdnadstvist kan väcka många komplexa känslor. Att prata med en terapeut eller kurator kan ge dig ett säkert utrymme att uttrycka dessa känslor och få professionellt stöd. Terapeuter kan även erbjuda strategier för att hantera stress och konflikter på ett konstruktivt sätt.
 3. Gå med i en stödgrupp

  Att dela erfarenheter och känslor med andra som går igenom liknande situationer kan vara oerhört läkande. Stödgrupper erbjuder en känsla av gemenskap och förståelse som kan vara svår att hitta annars. Dessa grupper kan även vara en källa till praktiska råd och tips från andra föräldrar.
 4. Prata med barn om vårdnadstvisten

  Det är viktigt att kommunicera med ditt barn på ett åldersanpassat sätt. Var ärlig men försök att skydda dem från konflikter och detaljer de inte kan hantera. Lyssna aktivt på deras frågor och ge dem utrymme att uttrycka sina känslor. Barn behöver känna sig säkra och älskade, oavsett familjesituationen.
 5. Samarbeta med den andra föräldern


  Fokusera på barnets bästa och försök att upprätthålla en respektfull kommunikation med den andra föräldern. Användning av samarbetsplattformar eller medlingstjänster kan underlätta kommunikationen och beslutsprocessen.
 6. Personlig berättelse

  Att dela din egen berättelse kan ge andra styrka och hopp. Genom att öppet prata om dina utmaningar, insikter och hur du har hanterat situationen kan du inspirera och hjälpa andra föräldrar i liknande situationer.

Kontakta oss för att få mer hjälp med din vårdnadstvist

Du ska veta att vi finns här för dig, redo att hjälpa dig med din vårdnadstvist på bästa möjliga sätt. På vår kontaktsida finns all information du behöver för nästa steg. 

2 Apr 2024

Vi finns här för dig

Välkommen till Advokatfirman Defens, en advokatfirma som specialiserat sig på vårdnadstvister och familjerättsliga ärenden. Din ställning som klient är vår främsta prioritet, och vi är hängivna åt att skydda dina intressen. Vi är alltid redo att bistå dig när du behöver oss.

Medlemmar i Sveriges Advokatsamfund

All advokater på Advokatfirman Defens är anslutna till Sveriges advokatsamfund, vilket bekräftar deras professionalism och höga etiska standard i juridisk rådgivning.

Advokatsamfundets logotyp

Brottsofferjouren finns där för dig

Brottsofferjouren är en ideell organisation som erbjuder stöd och rådgivning till brottsoffer, deras närstående samt vittnen. De arbetar för att ge hjälp och information, samt förmedla kontakt med relevanta myndigheter.

Brottsofferjouren

Kontakta oss

Advokatfirman Defens
Org.nr 556835–3204

Telefon: 08-24 26 10

E-post: [email protected]

Klicka här för direkt kontakt med våra advokater och jurister.

Relaterade länkar

Vi hjälper dig igenom den rättsliga processen vid vårdnadstvist.