Att tänka på vid vårdnadstvist – råd och vägledning

Kostnadsfri rådgivning

eller ring oss 08-24 26 10 för fri konsultation

Vårdnadstvist - tänk på detta

När en vårdnadstvist är ett faktum väntar oftast en process som kan vara både jobbig och känslomässigt påfrestande, eftersom den handlar om ens barn.

Det är viktigt att kunna behålla en klar bild av vad som är bäst för barnet, lägga eventuella konflikter åt sidan och försöka hitta en lösning som främst gagnar barnet.

Här är några punkter att tänka på:

Barnets bästa i fokus

En vårdnadstvist ska aldrig behöva drabba ett barn, och barnets bästa måste beaktas i varje läge. Domstolar och föräldrar bör sträva efter att minimera den påverkan som en konflikt kan ha på ett barn. Det innebär att hålla konflikterna utanför barnens öron och prioritera deras välbefinnande i alla beslut.

Låt barnet komma till tals

Barnets åsikter är viktiga och bör beaktas i proportion till deras ålder och mognad. När barn blir äldre och mer mogna, bör deras vilja få mer vikt i beslut som påverkar deras liv. Detta säkerställer att barnets röst hörs och beaktas på ett rättvist sätt.

Barnets rätt till egen uppfattning

Vuxna konflikter bör inte påverka barnets bild av sina föräldrar. Oavsett vad den ena föräldern anser om den andra, har barnet rätt till sin egen åsikt och sina egna känslor gentemot båda föräldrarna. Det är avgörande för deras utveckling att inte känna press att ta parti i konflikten eller känna sig skyldiga till den.

Öppen och ärlig kommunikation

När det är lämpligt, kommunicera med barnet om situationen på ett sätt som är anpassat till deras ålder och förståelse. Detta hjälper dem att känna sig tryggare och mer informerade om vad som händer, vilket kan minska deras oro.

Sök professionell rådgivning

Att hantera en vårdnadstvist på egen hand kan vara svårt. Juridiska rådgivare och terapeuter kan erbjuda vägledning och stöd, både för att förstå dina rättigheter och för att hantera de känslomässiga aspekterna av tvisten.

Genom att ta hänsyn till dessa punkter kan du bidra till att skapa en så smidig och rättvis process som möjligt, där barnets behov alltid står i centrum.

Kontakta oss och få hjälp direkt

Hos Advokatfirman Defens erbjuder vi professionell juridisk rådgivning för att hjälpa dig genom din vårdnadstvist. Kontakta oss för en första kostnadsfri konsultation, så kan vi vägleda dig i hur du bäst tar nästa steg.

24 Jun 2020

Vi finns här för dig

Välkommen till Advokatfirman Defens, en advokatfirma som specialiserat sig på vårdnadstvister och familjerättsliga ärenden. Din ställning som klient är vår främsta prioritet, och vi är hängivna åt att skydda dina intressen. Vi är alltid redo att bistå dig när du behöver oss.

Medlemmar i Sveriges Advokatsamfund

All advokater på Advokatfirman Defens är anslutna till Sveriges advokatsamfund, vilket bekräftar deras professionalism och höga etiska standard i juridisk rådgivning.

Advokatsamfundets logotyp

Brottsofferjouren finns där för dig

Brottsofferjouren är en ideell organisation som erbjuder stöd och rådgivning till brottsoffer, deras närstående samt vittnen. De arbetar för att ge hjälp och information, samt förmedla kontakt med relevanta myndigheter.

Brottsofferjouren

Kontakta oss

Advokatfirman Defens
Org.nr 556835–3204

Telefon: 08-24 26 10

E-post: [email protected]

Klicka här för direkt kontakt med våra advokater och jurister.

Relaterade länkar

Vi hjälper dig igenom den rättsliga processen vid vårdnadstvist.